Parantaminen

Parantaminen, parantavan voiman välittäminen on Luojalta saamani syntymälahja. Kyky parantamiseen välimatkasta huolimatta lähtee myötätuntoisesta, vilpittömästä, vastuuntuntoisesta ja rehellisestä sydämestä ja rohkeudesta olla se mitä on ja mitä on tullut tänne tekemään.

Parantaminen vastaanotolla

Parantava voima virtaa kauttani, kun olen fyysisesti läsnä ja pidän kättäni joko kevyesti kipeän kohdan päällä tai etäällä hoidettavasta. Käteni liikkuvat itsekseen, seuraan ja kuulostelen niitä ja omaa vahvaa intuitiotani koko hoidon ajan. Asiakas lepää hoidon aikana mukavasti hierontapöydällä. Hoito onnistuu hyvin myös silloin, kun asiakkaan mielestä hoidon aikana on helpompaa istua tuolilla.

Hoitokerran pituus vaihtelee hieman tilanteen mukaan. Toisinaan riittää tunti, toisinaan menee hieman kauemmin. Ensimmäisellä käyntikerralla keskustelen asiakkaan kanssa syvällisemmin hänen tilanteestaan, mutta tietenkään se ei ole pakollista, mikäli asiakas ei sellaista toivo.

Toisinaan hoito vaikuttaa asiakkaaseen niin voimakkaasti, että kehotan häntä odottamaan jonkin aikaa ennen liikenteeseen lähtemistä. Tämäkin on hyvin yksilöllistä.

Kaukoparantaminen

Parantava voima virtaa vahvasti myös silloin, kun olen fyysisesti etäällä asiakkaasta. Välimatkan pituudella ei ole merkitystä parannushoidon onnistumisen kannalta. Toistaiseksi pisin hoidollinen välimatka minulla on ollut Suomesta Kaliforniaan.

Käytännössä kaukoparantaminen tapahtuu niin, että sovimme asiakkaan kanssa päivämäärän ja kellonajan, jolloin parannan häntä. Sovittuna aikana hoidan asiakasta niin, että asiakas lepää rauhallisessa paikassa ja minä parannan häntä puolesta tunnista tuntiin. Parannushoidon jälkeen soitan asiakkaalle tai laitan hänelle tekstiviestin tai sähköpostia hoidon kulusta. Yleensä kehoitan asiakasta laittamaan kellon soimaan, mikäli hoidon jälkeen on jokin tärkeä meno, koska parantamisen aikana asiakkaat yleensä nukahtavat syvään uneen.

Minulta kysytään usein, näenkö parantamisen aikana jotain ja saanko viestejä välitettäväksi asiakkaalle. Kyllä, näen hyvinkin selvästi, mikäli minun annetaan nähdä, mutta joskus minut siirretään syrjään ja näen pelkkää Valoa. Saan parantamisen aikana selkeää opastusta ja neuvontaa itse työhön liittyen, mutta en koe niinkään saavani viestejä välitettäväksi asiakkaalle. En siis koe olevani varsinaisesti viestien välittäjä, vaikkakin tässä asiassa on toisinaan poikkeuksia.